Program za pekarstvo

Računalniški program za pekarsko dejavnost. Naročila, dobavnice, računi, proizvodnja.