Prva stran Navodila za uporabo programa Moje podjetje Pogosta vprasanja
Glava

 
Moje podjetje
Seznam ključnih besed


Predstavitev
Kratek povzetek
Smernice za delo s programom
Kako naredimo najpogostejše dokumente
Kako dodamo novega partnerja
Kako dodamo nov izdelek
Kako iztiskam dokument
Splošna navodila za delo z dokumenti
Pregledovanje dokumentov
Vnos dokumentov
Urejanje dokumentov
Šifranti
Šifrant skladišč
Šifrant davčnih stopenj
Šifrant izdelkov
Vnos izdelka v šifrant izdelkov
Šifrant partnerjev
Dokumenti
Naročila dobaviteljem
Prevzem v skladišče
Pregledovanje
Urejanje dokumenta
Prevzem blaga iz tujine
Izdaja iz skladišča
Pregledovanje
Vnos in urejanje dokumenta
Medskladiščnica
Pregledovanje medskladiščnic
Izdelava medskladiščnice
Urejanje medskladiščnice
Dobavnica
Pregledovanje dobavnic
Vnos nove dobavnice
Urejanje dobavnic
Izdajnica
Ponudbe ali predračuni
Avansni račun
Račun
Dobropis/bremepis
Vnos dobropisa/bremepisa
Finančni dobropis
Skladišče (materialno in blagovno poslovanje)
Opis
Začnimo z delom
Vpis začetnega stanja
Princip dela
Izdelki
Cenik
Urejanje cenikov
Tiskanje cenika
Interni šifrant izdelkov
Naročila dobaviteljem
Povzetek
Vnos in pregled naročil
Potrditev naročila v skladišče
TDR - Trgovina na drobno
Povzetek
Prevzemni List
Pregledovanje
Urejanje dokumenta
Račun
Izdelava računa
Storniranje računa
Zapiranje blagajne
Pregledi
Dnevni izkupiček
Pregledovanje
Vnos iztržkov
Maloprodajna blagajna
Poročilo o spremembi cene
TDR - Obrazec
Razni pregledi
Stanje zalog
Stanje zaloge za skladišče
Vrednost zalog
Pregled prodaje
Pregled prodaje iz računov
Pregled prodaje iz dobavnic
Seznam izdanih računov
Seznam dobavnic
Tiskanje seznama dobavnic
Seznam dobropisov
Razlika v ceni
Razlika v ceni iz dobavnic
Razlika v ceni iz izdanih računov
Razlika v ceni iz maloprodajne blagajne
Nastavitve
Novo leto
Maloprodaja
Pogosta vprašanja
Kako uvozim podatke iz excela in prenesem v šifrant izdelkov in v cenik C1 in C2?
Parametri oz. kaj vse lahko nastavim na dokumentu?
Ko želim izpisati – iztiskati dokument, mi program sporoči napako. Nekaj napiše v nemščini.
Kaj storimo, če računalnik javlja napačno leto vnosa?
Kaj narediti, če program javlja napačno leto vnosa?
Pod šifro izdelka 123 Naziv je Storitev. Kaj moram nastaviti, da bom pri sestavi dobavnice, računa ali ponudbe lahko vedno spremenil naziv postavke?
Kako prešifriramo oz. združimo partnerja?
Pri izpisu cenika želim, da so izdelki grupirani po skupnah. Kaj moram storiti?
Kako podražimo izbrane izdelke v ceniku kupcev za 10%?
Kdaj kopiramo dokumente?
Devizna verzija
Poslovni partner, s katerim se veliko sodeluje, zahteva, da se na dobavnicah , cenikih in računih izpisujejo njegove interne šifre in njegov naziv izdelka.
Podjetje ima več poslovalnic. Kaj naj naredim, da bo na dobavnici naslov poslovalnice, na računu pa bo sedež podjetja? Rad bi tudi, da se vidi, kam je bilo dostavljeno.
Kako se naredi Bremepis?
Kako na ponudbi nastavim, da bo namesto Predračun pisalo Ponudba?
Kako pogledam v %, koliko kakšen kupec vrača?
Želim pogledati prodano realizacijo po:
Kako sestaviti finančni dobropis?
Želim, da se vodijo in številčijo dobropisi ločeno
Kako stornirati račun na maloprodaji?
Kaj je parska izravnava in kako se nastavi na računu?
Kako se pride do izračuna RVC?
Realizacijo želim videti po potnikih
Kaj je TDR?
Na osnovi katerih dokumentov se generira TDR?
Potrebne nastavitve za TDR
Na katere načine se lahko naredi dnevni iztržek?
Kako se vpiše inventura?
Kdaj in kje se dela zapisnik o spremembi cen?
Kako narediti medskladiščnico?
Pri vnosu prejemnice želim vpisati tudi že ceno v prodajni cenik
Kako prenesti stanje zaloge iz lanskega leta na tekoče leto?
Razlika med inventuro in uskladitvijo zaloge
Zmanjkalo mi je časa, da bi zaključil vnos inventure. Ali se lahko začasno shrani in kako?
Kaj je materialna kartica?
Kakšna je razlika med LIFO in FIFO vrednotenjem zaloge?
Kakšna je razlika med materialnim in blagovnim poslovanjem?
Kako pogledati stanje zaloge?
Kako preveriti, da zaloge niso slučajno šle v minus?
Kako preveriti, da zaloge niso slučajno v kritičnem stanju (minimalna zaloga)?
Vrednost zaloge, porabe, nakupa za želeno obdobje.
Kako se preveri, če je nekdo davčni zavezanec?
Kakšno specifikacijo mora imeti dobropis?
Ali lahko zbrišem račun ?
Kaj je predpogoj za maloprodajo (uporaba blagajne)?
Kje oblikujemo šifro (način šifriranja) na računu oz. Dobavnici?
Kaj je nivojski dostop?
Kje in kako vstavljamo novega uporabnika programa?
Kaj lahko razknjižuje zalogo?
Kaj storimo, če program javi napako "coruption detected"?
Orodja
Kontrole
Dobavnice
Dobavnice in izdaja iz skladišča
Izdelava računa
Previous  Top  Next

Program.Blagajna.BlagajnaDatum
- avtomatično se vnese sistemski datum (torej tisti, ki ga trenutno kaže naš računalnik)
Šifra uporabnika - vsak prodajalec ima šifro, ki jo vnese v prijavo - tako se njegova šifra in ime izpišeta na računu, poleg tega pa je možen pregled prodaje po prodajalcih
Geslo - uporabi se samo, če je nastavljeno
Tečaj evra - vnese se tečaj iz šifranta oz. zadnja uporabljena vrednost

Podatke lahko vnašamo na dva načina:

·preko šifer - načeloma se izdelki vnašajo po šifrah  
·preko črtnih kod - če imamo čitalec črtnih kod, lahko izdelke vnašamo preko črtnih kod. Kurzor mora biti v okencu Šifra (tja pridemo tako, da kliknemo v okence ali pa se tja pomaknemo s smernimi tipkami)  

Vnos postavk:
·Količina - privzeta količina je 1; lahko jo spremenimo ročno ali pa pri vnosu šifre - glej pri Šifra; negativen predznak pred količino pomeni, da želimo izdelek stornirati  
·Popust - na izdelke lahko damo popust  
·v okence vnesemo znesek popusta (v odstotkih) in popust se obračuna le na izdelek, ki ga pravkar vnašamo  
·s klikom na gumb na vse postavke damo enak popust na vse vnešene artikle  
·Šifra - šifro vnesemo ročno ali preko čitalca črtnih kod. Če želimo vnesti količino preko tega okenca, vnesemo šifro, pritisnemo Enter, nato takoj vtipkamo vejico in količino - če želimo vnesti tri izdelke s šifro 002, bomo vpisali: 002, pritisnili Enter in vtipkali ,3 (prikazano na sliiki spodaj)  ·Opis - opis izdelka (prebere se preko šifre)  
·Za plačilo - seštevek vseh postavk na računu z DDV in obračunanimi popusti  


Tiskaj F4 - s pritiskom na ta gumb (ali s pritiskom na tipko F4) shranimo račun, odpre se blagajna in obrazec za tiskanje
Odpri predal F5 - odpremo predal blagajne
Popravi osvetljeno - če želimo popraviti postavko, jo označimo na računu in pritisnemo ta gumb
Briši - označeno postavko zbrišemo
Preračunaj - če želimo še enkrat preračunati zneske, kliknemo gumb Preračunaj
Kupec F8 - vnos podatkov o kupcih s klikom na gumb ali pritiskom na tipko F8
·davčni zavezanec - vnos podatkov o davčnem zavezancu; davčna številka se vpiše brez predpone SI, saj jo doda program sam  
·le naslov - ni zavezanec, ampak želi račun s svojimi podatki  
·redni kupec - če je kupec reden, ga imamo lahko vnešenega v šifrantu partnerjev  
·če pritisnemo na F4, medtem ko vnašamo podatke o kupcu, se vsi podatki shranijo na račun in začnejo tiskati  
Plačilo F9 - s klikom na ta gumb ali pritiskom na tipko F9 se nam odpre okence z izborom možnih plačilnih sredstev, možno je delno plačilo z gotovino in delno na kartice

Seznam Računov - odpre se nam seznam računov za določen datum. S tega seznama lahko račun storniramo ali pa ga na željo stranke še enkrat natisnemo.
Pogosta vprasanja Navodila za uporabo Nazaj na prvo stran