Prva stran Navodila za uporabo programa Moje podjetje Pogosta vprasanja
Glava

 
Moje podjetje
Seznam ključnih besed


Predstavitev
Kratek povzetek
Smernice za delo s programom
Kako naredimo najpogostejše dokumente
Kako dodamo novega partnerja
Kako dodamo nov izdelek
Kako iztiskam dokument
Splošna navodila za delo z dokumenti
Pregledovanje dokumentov
Vnos dokumentov
Urejanje dokumentov
Šifranti
Šifrant skladišč
Šifrant davčnih stopenj
Šifrant izdelkov
Vnos izdelka v šifrant izdelkov
Šifrant partnerjev
Dokumenti
Naročila dobaviteljem
Prevzem v skladišče
Pregledovanje
Urejanje dokumenta
Prevzem blaga iz tujine
Izdaja iz skladišča
Pregledovanje
Vnos in urejanje dokumenta
Medskladiščnica
Pregledovanje medskladiščnic
Izdelava medskladiščnice
Urejanje medskladiščnice
Dobavnica
Pregledovanje dobavnic
Vnos nove dobavnice
Urejanje dobavnic
Izdajnica
Ponudbe ali predračuni
Avansni račun
Račun
Dobropis/bremepis
Vnos dobropisa/bremepisa
Finančni dobropis
Skladišče (materialno in blagovno poslovanje)
Opis
Začnimo z delom
Vpis začetnega stanja
Princip dela
Izdelki
Cenik
Urejanje cenikov
Tiskanje cenika
Interni šifrant izdelkov
Naročila dobaviteljem
Povzetek
Vnos in pregled naročil
Potrditev naročila v skladišče
TDR - Trgovina na drobno
Povzetek
Prevzemni List
Pregledovanje
Urejanje dokumenta
Račun
Izdelava računa
Storniranje računa
Zapiranje blagajne
Pregledi
Dnevni izkupiček
Pregledovanje
Vnos iztržkov
Maloprodajna blagajna
Poročilo o spremembi cene
TDR - Obrazec
Razni pregledi
Stanje zalog
Stanje zaloge za skladišče
Vrednost zalog
Pregled prodaje
Pregled prodaje iz računov
Pregled prodaje iz dobavnic
Seznam izdanih računov
Seznam dobavnic
Tiskanje seznama dobavnic
Seznam dobropisov
Razlika v ceni
Razlika v ceni iz dobavnic
Razlika v ceni iz izdanih računov
Razlika v ceni iz maloprodajne blagajne
Nastavitve
Novo leto
Maloprodaja
Pogosta vprašanja
Kako uvozim podatke iz excela in prenesem v šifrant izdelkov in v cenik C1 in C2?
Parametri oz. kaj vse lahko nastavim na dokumentu?
Ko želim izpisati – iztiskati dokument, mi program sporoči napako. Nekaj napiše v nemščini.
Kaj storimo, če računalnik javlja napačno leto vnosa?
Kaj narediti, če program javlja napačno leto vnosa?
Pod šifro izdelka 123 Naziv je Storitev. Kaj moram nastaviti, da bom pri sestavi dobavnice, računa ali ponudbe lahko vedno spremenil naziv postavke?
Kako prešifriramo oz. združimo partnerja?
Pri izpisu cenika želim, da so izdelki grupirani po skupnah. Kaj moram storiti?
Kako podražimo izbrane izdelke v ceniku kupcev za 10%?
Kdaj kopiramo dokumente?
Devizna verzija
Poslovni partner, s katerim se veliko sodeluje, zahteva, da se na dobavnicah , cenikih in računih izpisujejo njegove interne šifre in njegov naziv izdelka.
Podjetje ima več poslovalnic. Kaj naj naredim, da bo na dobavnici naslov poslovalnice, na računu pa bo sedež podjetja? Rad bi tudi, da se vidi, kam je bilo dostavljeno.
Kako se naredi Bremepis?
Kako na ponudbi nastavim, da bo namesto Predračun pisalo Ponudba?
Kako pogledam v %, koliko kakšen kupec vrača?
Želim pogledati prodano realizacijo po:
Kako sestaviti finančni dobropis?
Želim, da se vodijo in številčijo dobropisi ločeno
Kako stornirati račun na maloprodaji?
Kaj je parska izravnava in kako se nastavi na računu?
Kako se pride do izračuna RVC?
Realizacijo želim videti po potnikih
Kaj je TDR?
Na osnovi katerih dokumentov se generira TDR?
Potrebne nastavitve za TDR
Na katere načine se lahko naredi dnevni iztržek?
Kako se vpiše inventura?
Kdaj in kje se dela zapisnik o spremembi cen?
Kako narediti medskladiščnico?
Pri vnosu prejemnice želim vpisati tudi že ceno v prodajni cenik
Kako prenesti stanje zaloge iz lanskega leta na tekoče leto?
Razlika med inventuro in uskladitvijo zaloge
Zmanjkalo mi je časa, da bi zaključil vnos inventure. Ali se lahko začasno shrani in kako?
Kaj je materialna kartica?
Kakšna je razlika med LIFO in FIFO vrednotenjem zaloge?
Kakšna je razlika med materialnim in blagovnim poslovanjem?
Kako pogledati stanje zaloge?
Kako preveriti, da zaloge niso slučajno šle v minus?
Kako preveriti, da zaloge niso slučajno v kritičnem stanju (minimalna zaloga)?
Vrednost zaloge, porabe, nakupa za želeno obdobje.
Kako se preveri, če je nekdo davčni zavezanec?
Kakšno specifikacijo mora imeti dobropis?
Ali lahko zbrišem račun ?
Kaj je predpogoj za maloprodajo (uporaba blagajne)?
Kje oblikujemo šifro (način šifriranja) na računu oz. Dobavnici?
Kaj je nivojski dostop?
Kje in kako vstavljamo novega uporabnika programa?
Kaj lahko razknjižuje zalogo?
Kaj storimo, če program javi napako "coruption detected"?
Orodja
Kontrole
Dobavnice
Dobavnice in izdaja iz skladišča
Novo leto
Previous  Top  Next

Prenos podatkov v novo leto

V začetku novega leta je potrebno prenesti podatke iz starega v novo leto.

Preko menuja izberemo Orodja/Prenosi/V Novo leto

Odpre se okno


kjer izberemo aktivno leto in kliknemo Dodaj novo leto. Odpre se okno:


V okence vpišemo novo leto (leto 2005) in izberemo datum, od katerega naj se kopirajo naročila (kopirajo naj se za 15 do 20 dni nazaj). Kliknemo Aktiviraj novo leto.

Preverimo, če smo uspešno prenesli podatke. Po poti Orodja/Prenosi/V Novo leto. Odpre se nam okno:


Izberemo leto, ki smo ga pravkar vnesli, in kliknemo Izberi. Če je leto uspešno izbrano, se izpiše v naslovni vrstici programa - v našem primeru Izbrano leto: 2005Nato odpremo Orodja/Indeksi. Odpre se nam okno:

Kliknemo Začni.

S tem postopkom smo ohranili vse nastavitve in podatke. Številčenje vseh dokumentov se začne z 1.

Kontrola leta

Otvoritev

V začetku leta je potrebno zalogo prenesti v tekoče leto.

Po poti Skladišča/Dodatki/Otvoritev se nam odpre okno Otvoritev.V okno "Prenesi podatke iz leta" vnesemo leto, iz katerega želimo prenesti podatke. Če imamo več skladišč, vpišemo šifro tistega skladišča, za katerega želimo prenesti podatke. V polje "Datum otvoritve" vpišemo prvi dan novega leta, v polje "Stanje zalog na dan" pa zadnji dan prejšnejga leta. Polje "Številka prejema" naj ostane prazno, razen če smo že kdaj prenašali - v tem primeru vnesemo želeno številko prejema. Če označimo, da naj bodo prenesene cene revalorizirane, bo začetno stanje na skladišču enako končnemu v prejšnjem letu.

Kontrola leta

Ker se včasih zgodi, da vnašamo dokumente še v staro leto, drugič spet v novo, je potrebno paziti, da se ne zmotimo pri datumih. Za ta namen imamo orodje:

Orodja/Prenosi/V Novo leto:


Kliknemo Uredi in nato izberemo leto, v katerega vnašamo


Tako nam program ne bo pustil vnašati napačnega datuma.
Pogosta vprasanja Navodila za uporabo Nazaj na prvo stran