Prva stran Navodila za uporabo programa Moje podjetje Pogosta vprasanja
Glava

 
Seznam ključnih besed
Kazalo


- A -

Avansni račun
Kako naredimo najpogostejše dokumente
Dokumenti
Avansni račun

- B -

Besedila na dokumentu
Dokumenti
Blagajna
Račun
Izdelava računa
Storniranje računa
Zapiranje blagajne
Pregledi
Blagajniški dnevnik
Maloprodajna blagajna
Blago
Dobavnica
bremepis
Dobropis/bremepis
Vnos dobropisa/bremepisa
Brisanje dokumentov
Urejanje dokumentov

- C -

Carina
Prevzem blaga iz tujine
Cenik
Cenik
Urejanje cenikov
Tiskanje cenika
Ceniki kupcev
Urejanje cenikov

- D -

Datum prevzema
Prevzem v skladišče
Davčna stopnja
Šifrant davčnih stopenj
Vnos izdelka v šifrant izdelkov
Davčne stopnje
Šifrant davčnih stopenj
Delo z dokumenti
Splošna navodila za delo z dokumenti
Delovanje programa
Nastavitve
Novo leto
Maloprodaja
Delovni nalog
Delovni nalog
Dnevni izkupicek
Povzetek
Dnevni izkupiček
Dnevni izkupiček
Pregledovanje
Vnos iztržkov
Dobavitelji
Povzetek
Dobavnica
Kako naredimo najpogostejše dokumente
Dokumenti
Prevzem v skladišče
Dobavnica
Vnos nove dobavnice
Urejanje dobavnic
Princip dela
Pregled prodaje iz dobavnic
Seznam dobavnic
Razlika v ceni
Dobavnice
Prevzem blaga iz tujine
Pregledovanje dobavnic
Pregled prodaje iz dobavnic
Seznam dobavnic
Tiskanje seznama dobavnic
Razlika v ceni
Dobavnice
Dobavnice in izdaja iz skladišča
Dobropis
Kako naredimo najpogostejše dokumente
Dobropis/bremepis
Vnos dobropisa/bremepisa
Finančni dobropis
Seznam dobropisov
Dodatki
Novo leto
Dokument
Dokumenti
Pregledovanje
Urejanje dokumenta
Dokumenti
Kako naredimo najpogostejše dokumente
Kako iztiskam dokument
Splošna navodila za delo z dokumenti
Pregledovanje dokumentov
Vnos dokumentov
Urejanje dokumentov
Dokumenti
Naročila dobaviteljem
Prevzem v skladišče
Izdaja iz skladišča
Medskladiščnica
Pregledovanje medskladiščnic
Izdelava medskladiščnice
Urejanje medskladiščnice
Dobavnica
Izdajnica
Ponudbe ali predračuni
Avansni račun
Račun
Dobropis/bremepis
Vnos dobropisa/bremepisa
Finančni dobropis
Princip dela
Urejanje dokumenta
Pregled prodaje iz računov
Tiskanje seznama dobavnic
Razlika v ceni iz izdanih računov
Delovni nalog
Dokumenti - splošno
Splošna navodila za delo z dokumenti

- E -

EAN
Šifrant izdelkov
Vnos izdelka v šifrant izdelkov

- F -

Finančna kalkulacija
Stanje zalog
Vrednost zalog
Pregled prodaje iz dobavnic
Finančni dobropis
Finančni dobropis
Funkcije
Kratek povzetek

- I -

Ident
Vnos izdelka v šifrant izdelkov
Indeks
Novo leto
Indeksi
Novo leto
Interna številka dobavnice
Vnos nove dobavnice
Interni šifrant izdelkov
Interni šifrant izdelkov
Inventurni list
Stanje zaloge za skladišče
Izdaja iz skladišča
Izdaja iz skladišča
Dobavnice in izdaja iz skladišča
Izdajnica
Dokumenti
Pregledovanje
Vnos in urejanje dokumenta
Izdajnica
Princip dela
Dobavnice in izdaja iz skladišča
Izdanih računi
Razlika v ceni
Izdelava računa
Izdelava računa
Izdelek
Kako dodamo nov izdelek
Šifrant izdelkov
Izdelki
Kako dodamo nov izdelek
Šifrant izdelkov
Izdelki
Cenik
Interni šifrant izdelkov
Izpis TDR obrazca
TDR - Obrazec
Izpis vseh artiklov
Stanje zaloge za skladišče
Izpisi
Tiskanje cenika
Izstavljanje računa
Maloprodajna blagajna

- K -

Koledarček
Smernice za delo s programom
Kontrola leta
Novo leto
Kontrole
Orodja
Kontrole
Dobavnice
Dobavnice in izdaja iz skladišča

- M -

Maloprodaja
TDR - Trgovina na drobno
Povzetek
Prevzemni List
Pregledovanje
Urejanje dokumenta
Račun
Izdelava računa
Storniranje računa
Zapiranje blagajne
Pregledi
Dnevni izkupiček
Pregledovanje
Vnos iztržkov
Maloprodajna blagajna
Poročilo o spremembi cene
TDR - Obrazec
Nastavitve
Maloprodaja
Maloprodajna blagajna
Maloprodajna blagajna
Razlika v ceni
Medskladiščnica
Medskladiščnica
Pregledovanje medskladiščnic
Izdelava medskladiščnice
Urejanje medskladiščnice
Miška
Smernice za delo s programom
Modul skladišče
Opis
Začnimo z delom
Moje podjetje
Kratek povzetek
Orodja

- N -

Naročila
Potrditev naročila v skladišče
Naročila dobaviteljem
Naročila dobaviteljem
Povzetek
Vnos in pregled naročil
Potrditev naročila v skladišče
Naročilnica
Naročila dobaviteljem
Nastavitve
Dokumenti
Cenik
Interni šifrant izdelkov
TDR - Trgovina na drobno
Nastavitve
Novo leto
Maloprodaja
Orodja
Nastavitve parametrov
Nastavitve
Nastavitve programa
Maloprodaja
Navadna
Šifrant davčnih stopenj
Navadna davčna stopnja
Šifrant davčnih stopenj
Nov dokument
Vnos dokumentov
Nov izdelek
Kako dodamo nov izdelek
Nov partner
Kako dodamo novega partnerja
Šifrant partnerjev
Novo leto
Nastavitve
Novo leto

- O -

Obnova indeksov
Orodja
Obračun popusta
Maloprodajna blagajna
Opis modula skladišče
Opis
Opis programa
Kratek povzetek
Orodja
Dokumenti
TDR - Trgovina na drobno
Novo leto
Orodja
Kontrole
Dobavnice
Dobavnice in izdaja iz skladišča
Otvoritev
Novo leto

- P -

Parametri
Maloprodaja
Partner
Tiskanje cenika
Partnerji
Šifrant partnerjev
Prevzem blaga iz tujine
Plačevanje
Maloprodajna blagajna
Pomočnik za poročila
Finančni dobropis
Pregled prodaje iz računov
Razlika v ceni iz izdanih računov
Ponudba
Kako naredimo najpogostejše dokumente
Dokumenti
Ponudbe ali predračuni
Popravljanje dokumentov
Urejanje dokumentov
Popust
Finančni dobropis
Maloprodajna blagajna
Poraba
Pregledovanje
Princip dela
Poročila
Pregled prodaje iz računov
Poročilo o prodaji
Razlika v ceni iz izdanih računov
Poročilo o spremembi cen
Poročilo o spremembi cene
Poslovalnice
Medskladiščnica
Poslovni dogodki
Dokumenti
Poslovni partnerji
Šifrant partnerjev
Prevzem blaga iz tujine
Potrditev naročila v skladišče
Potrditev naročila v skladišče
Povečanje zaloge
Prevzem v skladišče
Povratnica
Urejanje dokumenta
Povratnice
Urejanje dokumenta
Predplačilo
Avansni račun
Predračun
Kako naredimo najpogostejše dokumente
Dokumenti
Ponudbe ali predračuni
Pregled dnevnih izkupičkov
Pregledovanje
Pregled naročil
Vnos in pregled naročil
Pregled partnerjev
Šifrant partnerjev
Pregled porabe
Pregledovanje
Pregled prodaje
Pregled prodaje
Pregled prodaje iz računov
Pregled prodaje iz dobavnic
Pregled prodaje iz dobavnic
Pregled prodaje iz dobavnic
Pregled prodaje iz računov
Pregled prodaje iz računov
Pregledi
Princip dela
Pregledi
Maloprodajna blagajna
Stanje zalog
Stanje zaloge za skladišče
Vrednost zalog
Pregled prodaje
Pregled prodaje iz računov
Pregled prodaje iz dobavnic
Seznam izdanih računov
Seznam dobavnic
Tiskanje seznama dobavnic
Seznam dobropisov
Razlika v ceni
Razlika v ceni iz dobavnic
Razlika v ceni iz izdanih računov
Razlika v ceni iz maloprodajne blagajne
Pregledovanje
Pregledovanje
Pregledovanje dobavnic
Vnos in pregled naročil
Pregledovanje
Pregledovanje dobavnic
Pregledovanje dobavnic
Seznam dobavnic
Pregledovanje dokumentov
Splošna navodila za delo z dokumenti
Pregledovanje dokumentov
Pregledovanje medskladiščnic
Pregledovanje medskladiščnic
Pregledovanje prevzemnih listov
Pregledovanje
Preglodovanje prevzemnih listov
Pregledovanje
Prejemnica
Prevzem v skladišče
Urejanje dokumenta
Medskladiščnica
Prenos podatkov
Novo leto
Prenos podatkov v novo leto
Novo leto
Prenosi
Novo leto
Orodja
Preračunana davčna stopnja
Šifrant davčnih stopenj
Prevzem
Urejanje dokumenta
Urejanje dokumenta
Prevzem blaga iz tujine
Prevzem blaga iz tujine
Prevzem v skladišče
Kako naredimo najpogostejše dokumente
Dokumenti
Prevzem v skladišče
Prevzemi
Pregledovanje
Prevzem blaga iz tujine
Princip dela
Potrditev naročila v skladišče
Prevzemni list
Prevzem v skladišče
Pregledovanje
Povzetek
Prevzemni List
Pregledovanje
Prevzemni list - urejanje
Urejanje dokumenta
Prevzemni listi
Pregledovanje
Prevzem blaga iz tujine
Pregledovanje
Princip dela
Začnimo z delom
Prodaja
Cenik
Interni šifrant izdelkov
Pregledi
Pregledovanje
Poročilo o spremembi cene
TDR - Obrazec
Pregled prodaje
Pregled prodaje iz računov
Pregled prodaje iz dobavnic
Razlika v ceni iz dobavnic
Prodaja po datumih
Pregledi
Prodaja po prodajalcih
Pregledi
Prodajni pogoji kupcev
Cenik
Interni šifrant izdelkov
Program
Kratek povzetek
Nastavitve
Novo leto
Maloprodaja
Orodja
Dobavnice in izdaja iz skladišča

- R -

Račun
Kako naredimo najpogostejše dokumente
Dokumenti
Račun
Račun
Maloprodajna blagajna
Pregled prodaje iz računov
Seznam izdanih računov
Račun za predplačilo
Kako naredimo najpogostejše dokumente
Računi
Finančni dobropis
Pregled prodaje iz računov
Seznam izdanih računov
Razlika v ceni iz izdanih računov
Razknjiženje
Izdaja iz skladišča
Razlika v ceni
Pregledi
Razlika v ceni
Razlika v ceni iz dobavnic
Razlika v ceni iz izdanih računov
Razlika v ceni iz maloprodajne blagajne
Razlika v ceni iz dobavnic
Razlika v ceni iz dobavnic
Razlika v ceni iz izdanih računov
Razlika v ceni iz izdanih računov
Razlika v ceni iz maloprodajne blagajne
Razlika v ceni iz maloprodajne blagajne
Razni pegledi
Seznam dobropisov
Razni pregledi
Razni pregledi
Stanje zalog
Stanje zaloge za skladišče
Vrednost zalog
Pregled prodaje
Pregled prodaje iz računov
Pregled prodaje iz dobavnic
Seznam izdanih računov
Seznam dobavnic
Tiskanje seznama dobavnic
Razlika v ceni
Razlika v ceni iz dobavnic
Razlika v ceni iz izdanih računov
Razlika v ceni iz maloprodajne blagajne
Realizacija po dnevih
Pregled prodaje iz dobavnic
Razlika v ceni iz dobavnic
Reklamacija
Dobropis/bremepis
Ročno razknjiženje
Izdaja iz skladišča
RVC
Pregledi
Razlika v ceni
Razlika v ceni iz dobavnic
Razlika v ceni iz izdanih računov
Razlika v ceni iz maloprodajne blagajne

- S -

Seznam cenikov
Urejanje cenikov
Seznam dobavnic
Pregledovanje dobavnic
Urejanje dobavnic
Seznam dobavnic
Tiskanje seznama dobavnic
Seznam dobropisov
Seznam dobropisov
Seznam dokumentov
Pregledovanje dokumentov
Seznam izdanih računov
Seznam izdanih računov
Seznam izdelkov
Urejanje cenikov
Seznam medskladiščnic
Pregledovanje medskladiščnic
Seznam narejenih naročil
Potrditev naročila v skladišče
Seznam prevzemov
Pregledovanje
Princip dela
Shranjevanje dokumentov
Vnos dokumentov
Skladišča
Šifrant skladišč
Pregledovanje medskladiščnic
Princip dela
Potrditev naročila v skladišče
Stanje zalog
Vrednost zalog
Novo leto
Skladišče
Vnos dokumentov
Šifrant skladišč
Dokumenti
Prevzem v skladišče
Pregledovanje
Urejanje dokumenta
Prevzem blaga iz tujine
Izdaja iz skladišča
Pregledovanje
Vnos in urejanje dokumenta
Medskladiščnica
Izdelava medskladiščnice
Urejanje medskladiščnice
Dobavnica
Pregledovanje dobavnic
Vnos nove dobavnice
Urejanje dobavnic
Izdajnica
Opis
Začnimo z delom
Vpis začetnega stanja
Princip dela
Stanje zaloge za skladišče
Vrednost zalog
Skladišče - Princip dela
Princip dela
Skupine izdelkov
Vnos izdelka v šifrant izdelkov
Splošno o dokumentih
Splošna navodila za delo z dokumenti
Stanja zalog
Stanje zalog
Stanje v skladišču
Vpis začetnega stanja
Stanje zalog
Stanje zaloge za skladišče
Vrednost zalog
Stanje zaloge za skladišče
Stanje zaloge za skladišče
Storniranje računa
Storniranje računa
Maloprodajna blagajna

- Š -

Šifra
Vnos izdelka v šifrant izdelkov
Šifrant
Šifranti
Šifrant izdelkov
Vnos izdelka v šifrant izdelkov
Šifrant davčnih stopenj
Šifranti
Šifrant davčnih stopenj
Šifrant izdelkov
Kako dodamo nov izdelek
Šifrant izdelkov
Vnos izdelka v šifrant izdelkov
Šifrant partnerjev
Kako dodamo novega partnerja
Šifranti
Šifrant partnerjev
Šifrant skladišč
Šifrant skladišč
Šifrant skladišč
Šifranti
Šifrant surovin in izdelkov
Šifranti
Šifranti
Kako dodamo novega partnerja
Kako dodamo nov izdelek
Šifranti
Šifrant davčnih stopenj
Vnos izdelka v šifrant izdelkov
Začnimo z delom
Urejanje cenikov
Interni šifrant izdelkov

- T -

TDR
TDR - Trgovina na drobno
Povzetek
Prevzemni List
Pregledovanje
Urejanje dokumenta
Račun
Izdelava računa
Storniranje računa
Zapiranje blagajne
Pregledi
Dnevni izkupiček
Pregledovanje
Vnos iztržkov
Maloprodajna blagajna
Poročilo o spremembi cene
TDR - Obrazec
TDR obrazec
Povzetek
Poročilo o spremembi cene
TDR - Obrazec
Teža
Vnos izdelka v šifrant izdelkov
Tiskanje
Kako iztiskam dokument
Tiskanje cenika
Tiskanje cenika
Tiskanje cenika
Tiskanje dokumentov
Kako iztiskam dokument
Tiskanje seznama dobavnic
Seznam dobavnic
Tiskanje seznama dobavnic
Transport
Prevzem blaga iz tujine
Trgovina na drobno
TDR - Trgovina na drobno
Prevzemni List
Pregledovanje
Urejanje dokumenta
Račun
Izdelava računa
Storniranje računa
Zapiranje blagajne
Pregledi
Dnevni izkupiček
Pregledovanje
Vnos iztržkov
Maloprodajna blagajna
Poročilo o spremembi cene
TDR - Obrazec
Ttrgovina na drobno
Povzetek
Tujina
Prevzem blaga iz tujine
Interni šifrant izdelkov

- U -

Uporaba programa
Smernice za delo s programom
Urejanje
Urejanje dokumenta
Vnos in urejanje dokumenta
Urejanje dobavnic
Urejanje dokumenta
Urejanje cenikov
Urejanje cenikov
Urejanje dobavnic
Urejanje dobavnic
Urejanje dokumentov
Splošna navodila za delo z dokumenti
Urejanje dokumentov
Urejanje medskladiščnice
Urejanje medskladiščnice
Urejanje prevzemnih listov
Urejanje dokumenta
Urejanje prevzemov
Urejanje dokumenta
Uskladitev zalog
Princip dela
Uskladitev zaloge
Izdaja iz skladišča
Uvoz
Prevzem blaga iz tujine

- V -

V Novo leto
Novo leto
Vnos dobavnice
Vnos nove dobavnice
Vnos dobropisa
Vnos dobropisa/bremepisa
Vnos dokumentov
Splošna navodila za delo z dokumenti
Vnos dokumentov
Vnos in pregled porabe
Princip dela
Vnos izdelka v šifrant izdelkov
Vnos izdelka v šifrant izdelkov
Vnos iztržkov
Vnos iztržkov
Vnos medskladiščnice
Izdelava medskladiščnice
Vnos naročil
Vnos in pregled naročil
Vnos nove dobavnice
Vnos nove dobavnice
Vnos partnerja
Šifrant partnerjev
Vnos skladišča
Šifrant skladišč
Vpis začetnega stanja
Začnimo z delom
Vpis začetnega stanja
Vrednost zalog
Vrednost zalog
Vsebina internega šifranta
Interni šifrant izdelkov
Vzdrževanje funkcionalnosti programa
Orodja
Vzdrževanje programa
Orodja
Dobavnice in izdaja iz skladišča

- Z -

Zaloga
Izdaja iz skladišča
Zaloge
Stanje zalog
Stanje zaloge za skladišče
Vrednost zalog
Zaloge na skladišču
Stanje zalog
Vrednost zalog
Zapiranje blagajne
Zapiranje blagajne
Maloprodajna blagajna
ZDDV
Šifrant davčnih stopenj
Zmanjšanje zaloge
Dobavnica
Znižana
Šifrant davčnih stopenj
Znižana davčna stopnja
Šifrant davčnih stopenj
Pogosta vprasanja Navodila za uporabo Nazaj na prvo stran