Prva stran Navodila za uporabo programa Moje podjetje Pogosta vprasanja
Glava

 
Moje podjetje
Seznam ključnih besed


Predstavitev
Kratek povzetek
Smernice za delo s programom
Kako naredimo najpogostejše dokumente
Kako dodamo novega partnerja
Kako dodamo nov izdelek
Kako iztiskam dokument
Splošna navodila za delo z dokumenti
Pregledovanje dokumentov
Vnos dokumentov
Urejanje dokumentov
Šifranti
Šifrant skladišč
Šifrant davčnih stopenj
Šifrant izdelkov
Vnos izdelka v šifrant izdelkov
Šifrant partnerjev
Dokumenti
Naročila dobaviteljem
Prevzem v skladišče
Pregledovanje
Urejanje dokumenta
Prevzem blaga iz tujine
Izdaja iz skladišča
Pregledovanje
Vnos in urejanje dokumenta
Medskladiščnica
Pregledovanje medskladiščnic
Izdelava medskladiščnice
Urejanje medskladiščnice
Dobavnica
Pregledovanje dobavnic
Vnos nove dobavnice
Urejanje dobavnic
Izdajnica
Ponudbe ali predračuni
Avansni račun
Račun
Dobropis/bremepis
Vnos dobropisa/bremepisa
Finančni dobropis
Skladišče (materialno in blagovno poslovanje)
Opis
Začnimo z delom
Vpis začetnega stanja
Princip dela
Izdelki
Cenik
Urejanje cenikov
Tiskanje cenika
Interni šifrant izdelkov
Naročila dobaviteljem
Povzetek
Vnos in pregled naročil
Potrditev naročila v skladišče
TDR - Trgovina na drobno
Povzetek
Prevzemni List
Pregledovanje
Urejanje dokumenta
Račun
Izdelava računa
Storniranje računa
Zapiranje blagajne
Pregledi
Dnevni izkupiček
Pregledovanje
Vnos iztržkov
Maloprodajna blagajna
Poročilo o spremembi cene
TDR - Obrazec
Razni pregledi
Stanje zalog
Stanje zaloge za skladišče
Vrednost zalog
Pregled prodaje
Pregled prodaje iz računov
Pregled prodaje iz dobavnic
Seznam izdanih računov
Seznam dobavnic
Tiskanje seznama dobavnic
Seznam dobropisov
Razlika v ceni
Razlika v ceni iz dobavnic
Razlika v ceni iz izdanih računov
Razlika v ceni iz maloprodajne blagajne
Nastavitve
Novo leto
Maloprodaja
Pogosta vprašanja
Kako uvozim podatke iz excela in prenesem v šifrant izdelkov in v cenik C1 in C2?
Parametri oz. kaj vse lahko nastavim na dokumentu?
Ko želim izpisati – iztiskati dokument, mi program sporoči napako. Nekaj napiše v nemščini.
Kaj storimo, če računalnik javlja napačno leto vnosa?
Kaj narediti, če program javlja napačno leto vnosa?
Pod šifro izdelka 123 Naziv je Storitev. Kaj moram nastaviti, da bom pri sestavi dobavnice, računa ali ponudbe lahko vedno spremenil naziv postavke?
Kako prešifriramo oz. združimo partnerja?
Pri izpisu cenika želim, da so izdelki grupirani po skupnah. Kaj moram storiti?
Kako podražimo izbrane izdelke v ceniku kupcev za 10%?
Kdaj kopiramo dokumente?
Devizna verzija
Poslovni partner, s katerim se veliko sodeluje, zahteva, da se na dobavnicah , cenikih in računih izpisujejo njegove interne šifre in njegov naziv izdelka.
Podjetje ima več poslovalnic. Kaj naj naredim, da bo na dobavnici naslov poslovalnice, na računu pa bo sedež podjetja? Rad bi tudi, da se vidi, kam je bilo dostavljeno.
Kako se naredi Bremepis?
Kako na ponudbi nastavim, da bo namesto Predračun pisalo Ponudba?
Kako pogledam v %, koliko kakšen kupec vrača?
Želim pogledati prodano realizacijo po:
Kako sestaviti finančni dobropis?
Želim, da se vodijo in številčijo dobropisi ločeno
Kako stornirati račun na maloprodaji?
Kaj je parska izravnava in kako se nastavi na računu?
Kako se pride do izračuna RVC?
Realizacijo želim videti po potnikih
Kaj je TDR?
Na osnovi katerih dokumentov se generira TDR?
Potrebne nastavitve za TDR
Na katere načine se lahko naredi dnevni iztržek?
Kako se vpiše inventura?
Kdaj in kje se dela zapisnik o spremembi cen?
Kako narediti medskladiščnico?
Pri vnosu prejemnice želim vpisati tudi že ceno v prodajni cenik
Kako prenesti stanje zaloge iz lanskega leta na tekoče leto?
Razlika med inventuro in uskladitvijo zaloge
Zmanjkalo mi je časa, da bi zaključil vnos inventure. Ali se lahko začasno shrani in kako?
Kaj je materialna kartica?
Kakšna je razlika med LIFO in FIFO vrednotenjem zaloge?
Kakšna je razlika med materialnim in blagovnim poslovanjem?
Kako pogledati stanje zaloge?
Kako preveriti, da zaloge niso slučajno šle v minus?
Kako preveriti, da zaloge niso slučajno v kritičnem stanju (minimalna zaloga)?
Vrednost zaloge, porabe, nakupa za želeno obdobje.
Kako se preveri, če je nekdo davčni zavezanec?
Kakšno specifikacijo mora imeti dobropis?
Ali lahko zbrišem račun ?
Kaj je predpogoj za maloprodajo (uporaba blagajne)?
Kje oblikujemo šifro (način šifriranja) na računu oz. Dobavnici?
Kaj je nivojski dostop?
Kje in kako vstavljamo novega uporabnika programa?
Kaj lahko razknjižuje zalogo?
Kaj storimo, če program javi napako "coruption detected"?
Orodja
Kontrole
Dobavnice
Dobavnice in izdaja iz skladišča
Interni šifrant izdelkov
Previous  Top  Next

Interni šifrant izdelkov se uporablja v primeru, ko kupec zahteva, da se na dobavnici, računu in ceniku izpisujejo šifre in nazivi izdelkov, pod katerimi jih oni poznajo.

Primerna uporaba internega šifranta je tudi, če se delajo dokumenti za tujino.

Potrebno je storiti naslednje:
·Odpremo Interni šifrant izdelkov.  
·V interni šifrant izdelkov vpišemo izdelke, ki se uporabljajo.  
·V šifrantu prodajnih pogojev je potrebno kupcu navesti, iz katerega cenika naj program črpa nazive. Če je polje prazno, se bo uporabljal klasični šifrant.  

Odprtje Internega šifranta
V meniju se izbere opcija Šifranti/Interni šifranti izdelkov

Prikaže se seznam internih šifrantovGumbi pomenijo sledeče:
Ažuriraj - ažurira - ureja se naziv šifranta
Nov Vnos - dodaja se nov interni šifrant. Vpisati je potrebno šifro in naziv šifranta
Vsebina - razporeja se, kateri izdelki se bodo nahajali na internem šifrantu
Briši - Zbirše se celotna vsebina šifranta, vključno s šiframi, ki se nahajajo v šifrantu

Vsebina internega šifrantaNa levi strani je celoten šifrant izdelkov. Na desni strani se nahajajo izdelki, ki so na internem šifrantu.

Na levi strani se nahaja celoten šifrant. Z dvoklikom na izdelek ali pritiskom na gumb se izbran izdelek prenese v interni šifrant. Tem izdelkom se lahko spreminjajo nazivi in šifre.

Izdelke, ki se nahajajo na internem šifrantu, lahko izločimo iz njega s pritiskom na gumb .
Izdelkom, ki so v internem šifrantu, se spremeni šifra in naziv tako, da nanj (na desnem seznamu) dvakrat kliknemo ali pritisnemo na gumb Ažuriraj.

Nastavitev kupca, da bo uporabljal interni šifrant
Da kupcu nastavimo ustrezene interni šifrant izdelkov, se stori sledeče:
Prodaja/Nastavitve/Prodajni pogoji kupcev

Prikaže se seznam partnerjev.S klikom na gumb se prikaže za izbranega partnerja celotna zgodovina nastavitev.

Izbere se kar zadnja, ali pa doda nova.
Pri pritisku na gumb Ažuriraj se prikažejo celotne nastavitve prodajnih pogojev kupca.V polje interni šifrant izdelkov se vpiše šifra ustreznega šifranta.

Interni šifrant izdelkov se nastavi le tistim kupcem, ki zahtevajo, da se na dokumentih, kot so dobavnica, račun in cenik izpisujejo šifra in naziv izdelka tako, kot to oni zahtevajo. Če se izdelek ne nahaja v internem šifrantu, bo program vzel naziv iz osnovnega šifranta.


Pogosta vprasanja Navodila za uporabo Nazaj na prvo stran